شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦
 • برنامه های هفته پژوهش جامعه المصطفی توسط معاون پژوهشی تشریح شد.
  در نشست خبری معاون پژوهشی جامعه المصطفی، برنامه های هفته پژوهش تشریح شد؛

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 29
  بیست و نهمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان " از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت "
  مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می کند:

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 28
  بیست و هشتمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • همایش ملی "نگرش علمی کاربردی به عفاف و حجاب" (تمدید شد)
  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرء برگزار می نماید:

 • بازدید معاون پژوهشی از مرکز نشر المصطفی
  معاون پژوهشی جامعه المصطفی، از مرکز بین المللی نشر جامعه المصطفی بازدید کرد.

 • بازدید حجت الاسلام و المسلمین مهدوی مهر از مرکز ترجمه و نشر المصطفی
  جانشین محترم ریاست جامعة المصطفی از مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی بازدید به عمل آوردند.

نشریات
 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 29
  بیست و نهمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 28
  بیست و هشتمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 27
  بیست و هفتمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 26
  بیست و ششمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی - 24
  بیست و چهارمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.