دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
 • بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی
  پژوهشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمیة برگزار می کند: بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی در سال 97

 • فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی
  فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد.

 • فراخوان مقاله همایش امام علی الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز
  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می کند:

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 31
  سی و یکمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فراخوان بیستمین همایش کتاب سال حوزه
  بیستمین دوره همایش کتاب سال حوزه به کتاب‌های منتشر شده حوزویان و پایان‌نامه های دفاع شده در سال 96 اختصاص دارد.

 • سومین همایش گفتگوی اسلام و آیین کنفوسیوس برگزار شد
  با قرائت پیام رئیس جامعه المصطفی؛ سومین همایش گفتگوی اسلام و آیین کنفوسیوس برگزار شد.

 • آیت الله اعرافی در اولین اجلاسیه کرسی های نظریه پردازی المصطفی؛
  لزوم پیوست نظریه پردازی در همه بخش های جامعه المصطفی

نشریات
 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 31
  سی و یکمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 30
  سی امین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 29
  بیست و نهمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 28
  بیست و هشتمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 27
  بیست و هفتمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.