دوشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٦
 • پرهیز از افراطی گری رویکرد المصطفی (ص) در تربیت دانش پژوهان است
  معاون پژوهشی جامعه المصطفی پرهیز از افراطی گری و رادیکالیزم سیاسی را از رویکردهای تربیت دانش پژوهان جامعه المصطفی عنوان کرد و گفت: برای مقابله با گسترش جریان های افراطی عصر جدید، باید مراکز و موسسات مختلف همکاریهای علمی گسترده ای را رقم بزنند.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 26
  بیست و ششمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • معاون پژوهشی و نماینده المصطفی (ص) در فرانسه:
  فعالیت های المصطفی (ص) در فرانسه گسترش یافته است

 • آیت الله العظمی مکارم در دیدار اساتید معارف اسلامی فرانسه:
  شبکه خیرین فعال در تبلیغ خارج از کشور فعال شود

 • دیدار معاون پژوهشی المصطفی با آیت الله مصباح یزدی
  معاون پژوهشی و مدیران پژوهش جامعه المصطفی با آیت الله مصیاح یزدی در موسسه امام خمینی (ره) دیدار کردند.

 • دیدار معاون پژوهشی المصطفی با آیت الله العظمی مکارم شیرازی
  آیت الله العظمی مکارم شیرازی: نشر معارف اسلامی در دنیای تشنه امروزی فراتر از واجب کفایی است.

 • امضای تفاهم نامه پژوهشی
  تفاهم نامه پژوهشی جامعه المصطفی(ص) با مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فنآوری(Ricest) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به امضاء رسید.

نشریات
 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی – 26
  بیست و ششمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی - 24
  بیست و چهارمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر شد.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی - 23
  بیست و سومین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر گردید.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی - 22
  بیست و دومین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر گردید.

 • فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی - 21
  بیست و یکمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی منتشر گردید.