يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧


گزارش تصویری بازدید آیت الله اعرافی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی المصطفی

گزارش تصویری بازدید آیت الله اعرافی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی المصطفی

حضرت آیت الله اعرافی با حضور در حسینیه قدس مجتمع امین المصطفی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی واحدهای آموزشی تربیتی داخل کشور بازدید به عمل آوردند.